Lokalita

Nová zástavba vychází z rámce stanoveného regulativy a návazností na urbanismus sousedních bytových domů. Na severní straně pozemku jsou umístěny 3 bytové domy o půdorysu čtverce s rohy směřujícími na 4 světové strany. Bytový dům C oproti objektům A a B o jedno podlaží nižší. Na jižní straně pozemku se nachází parkoviště a rozlehlý jednopodlažní parkovací objekt, který slouží částečně jako akustická bariéra železniční dráhy.

Ze severovýchodní strany vede od původní zástavby příjezdová komunikace, díky čemuž vzniká mezi parkovacím domem a bytovými domy pěší zóna. Tvoří koridor sloužící zároveň jako příjezdová cesta pro hasičské a záchranářské vozy. Silnice pak navazuje na venkovní parkoviště, podjíždí na jižní straně parkovací dům a společně s valem a vegetací dále napomáhá odhlučnění železniční dráhy.

Výstavba bytových domů bude rozdělena do dvou etap, kdy při první etapě vzniknou dva vyšší bytové domy a jeden nižší na severovýchodní straně pozemku, garážový objekt, parkoviště a veškeré komunikace. Ve fázi druhé vznikne čtvrtý objekt obdobného charakteru. Budovy budou ze tří stran obehnány soukromými předzahrádkami. Zbývající prostory budou doplněny o veřejnou zeleň.