Lokalita

Nová zástavba v dané lokalitě vychází z rámce stanoveného regulativy města Boskovice s návazností na urbanismus sousedních stávajících bytových domů. V letech 2019 – 2021 byly v rámci první etapy postaveny 3 nové bytové domy o půdorysu čtverce (2 pětipodlažní a 1 čtyřpodlažní). Dále byl vybudován rozlehlý jednopodlažní parkovací dům sloužící i jako akustická bariéra železniční dráhy a dále byla vybudována nová místní komunikace spolu s venkovními parkovacími stáními.

Ze severovýchodní strany vede od původní zástavby na ul. Otakara Kubína příjezdová komunikace, která vyúsťuje až na ul. Janáčkova. Mezi parkovacím domem a bytovými domy vznikla pěší zóna, která zároveň slouží jako příjezdová cesta pro hasičské, záchranářské a stěhovací vozy a svoz odpadu. Komunikace podjíždí na jižní straně parkovací dům a společně s vegetací dále napomáhá odhlučnění místní železniční dráhy. Všechny tři nové bytové domy jsou ze tří stran obklopeny soukromými zahrádkami. Zbývající prostory jsou doplněny o veřejnou zeleň.

V srpnu 2021 byla zahájena druhá etapa výstavbou bytového domu D, který bude obdélníkového tvaru s prostorným prosvětleným atriem. V 1. PP budou parkovací stání a sklepní kóje. Před domem budou zbudovány řadové garáže a parkovací stání. Vjezd do bytového domu D bude z jihozápadní strany, čímž zůstane zachována pěší zóna před domem navazující na první etapu. Některé byty v 1. NP budou mít ze západní strany vlastní zahrádky. Na jihozápadní straně pak budou k dispozici ještě další soukromé zahrádky, které bude možné dokoupit i k dalším bytům.

Bytové domy Panorama Boskovice nabízí moderní bydlení v ideální a klidné lokalitě na příjezdu od Brna, v dostupné blízkosti naleznete nákupní zónu, benzínovou pumpu, nemocnici, MŠ a ZŠ, autobusové a vlakové nádraží a další občanskou vybavenost.